piątek, 28 marca 2014

Spring is beautiful

Tak napomknę trochę o wiośnie...

Wiosna - jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie , w strefie klimatu umiarkowanego.
Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową , oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego.